1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  26.11.2009
  Yer
  Hamburg
  Yaş
  49
  Mesajlar
  88
  Teşekkür
  5
  Aldığı Teşekkür
  88

  Idee Türkler İçin Söylenen Tarihi Sözler.


  Türkler İçin Söylenen Tarihi Sözler.

  ***Hz.MUHAMMED “Türkler size dokunmadıkça, onlara dokunmayınız” “Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz” “Türk olan benim ordularımdır”
  *** Albert Einstein Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
  *** TASSE “Türkten bahsediyorum. Düşmana saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir deniz ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız kalmış düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli, kasırgayı, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize, ıtrında asalet uçan bu gülü yıldırıma çevirmek tabiatı da inciten bri gaflet olur.”
  Demirbaş ŞARL

  “Poltava’da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi… gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.”
  *** Edmondo De AMICS “Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu … büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir.”
  ***Conte De BONNEVAL “Türkleri seviyorum. Onlar, cennetten bir köşe olan bu eşsiz memlekete yakışan, eşsiz insanlar. Yaradılışlarında göksel bir azamet, gönül alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz, pek aziz. Lakin Türk te aziz ve çok aziz.”
  ***Mete HAN, Hun Hükümdarı “Nerede bir Türk varsa, orayı kalbinden seveceksin.” “Boyun eğmeyeceğiz! Zira öteden beri Hing-nu’lar (Hun) kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir görürler. Savaşcı süvari hayatımız sayesinde bri ulus olduk. Zira bilirler ki, savaşta savaşcıların kaderi ölümdür. Biz ölsek de, kahramanlığımızın şöhreti kalacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin EFENDİSİ OLACAKLARDIR
  ***Çinli Komutan HO-TSUN’un Çin prensine hitaben yazdığı mektuptan alıntı… Kafesinden kaçmış birer kartal gibi, hiç yorulmamış ve aç kurtlar gibi, amansız bir Sayan dağı fırtınası gibi geldiler üstümüze prensim. Son askeriniz de orada can verdiğinde ve son bayrak da toprağa düştüğünde, onlar hiç arkalarına bakmadan ve sanki hiç savaşmamış gibi sürdüler atlarını bozkıra. Prensim soruyorsunuz nasıl durdurabiliriz diye? Efendim, onlar (Türkler) durdurulamazlar.
  *** PLANO CAPRİNİ “Dünya’da Türk kadar saygıbilir bir kavim daha yoktur. Türkler’de inzibat, büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile onlardan örnek alabilir… Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe paylaşırlar.”
  ***FELDMAREŞAL H. VON. MOLTKE “Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadının etek tutuşundan silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır… O doğduğu günden beri müsellahtır, bundan dolayı da hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.”
  ***IBN HASSUL “Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türklerden daha ileride olan ve büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur. Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır… Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz.”
  ***BUSBECQ “(Türkler) Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi muamele ederler. Onları durmadan okşa***** muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar.
  *** PIERRE LOTİ “Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan gerçeğidir.”
  *** Komutan PRINCE EUGENE “Şimdi, Theisis uyu, büyük zaferimizin şanlı hikayesini Donue’a (Tuna) götürüyor. Fakat Haşmetpenah ! itiraf etmeğe mecburum: Türkler, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde döğüştüler. Türk’e yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler. Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli”
  *** İORGA (ROMEN)”Türk ülkesinin hiç bir tarafında halktan üstün sayılabilecek beylerle asilzadelerden oluşan hiç bir yüksek tabaka yahut zadeğan sınıf mevcut değildir. İşte bundan dolayı etle kemikten ve sinirle kandan ibaret bütün canlu mahluklar hep aynı veziyettedir (eşittir) ve dünyanın her yerinde olduğu gibi vahşi hayvanlar bile nasıl secaat ve cesaretleriyle ayrılırlarsa, Türkiye’de de insanlar arasında ancak o kadar Türk gösterilebilir.”
  *** POSTEL “Yeryüzündeki en ilahi disiplin Türk askerlerindedir.”http://ufoss.com

  ***LEON CAHON “Türk hakanının gece uyumaması ve gündüz dinlenmemesi yanlız fakir tebasını besleyip giydirmek için değildir; O, Türkün şöhreti ve milletinin şanı ve şerefi için gece gündüz çalışmış ve çarpışmıştır. Mısır firavunu, İran şahı ve yahut Asur hükümdarı kendi sahısları uğruna yahut ilahlarının kudretini göstermek amacıyla milletlerini yok ettiği halde, Türk hakanı milletinin hüsn-i şöhretinden başka birşey düşünmemiştir.”
  *** ARAP ALİMİ CAHİZ “Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık, yerme, riya, dostlarına karşı kibir, arkadaşalarına karşı fenalık, bi’dat nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır. Türkler pek namuslu insanlardır.”
  ***CHARLES ROYAN (Plevne’de Gazi Osman Paşa emrinde hizmet görmüş ve sonradan general hütbesine kadar yükselmiş Avusturalyalı bir Dr. General) “Allah – Allah! nidalarıyla ve yiğit yüreklerindeki imanın kudreti ile Rus süngüleri üzerine öyle atılışları vardı ki, İngiltere tarihin
  de gördüğümüz kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla şecaat göstermiş olamazdı. Silah arkadaşım olmuşş bu insanların sahip bulundukları yüksek nâmus ve şeref duygularını, engin şecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini gönlümde gururla muhafaza etmekteyim.”
  *** General TAVSHEND (Birinci Dünya Savaşında Irak Cephesi komutanı iken Türk ordusuna yenilerek esir düşmüş İngiliz Generali) “Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin altını çiziyorum), savunmakta Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale’yi göstermek isterim. Orada, bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğramış olan kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştilirlerdi. Oysa Türkler tüm savaş boyunca siperlerinden ayrılmadılar.http://ufoss.com
  ***General HAMİLTON (Çanakkale’ye taarruz eden müttefik orduların Başkomutanı) “Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu karşısında bulunuyoruz…”
  *** Lord CASEY (1967-71 arasında Avrustralya Genel Valisi ve Çanakkale’de savaşmış bir Anzak) “… Bizler o Yarımada’dan kahraman Türk Milletine duyduğumuz takdirle ayrılmışızdır… Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu kadar insan ve uygar bir milletin evlatlarısınız…
  *** General Liman von SANDERS (Çanakkale’de 5′nci Türk Ordusuna komuta etmiş Alman Generali) Çanakkale’yi bir asker olarak anlatmak imkânsızdır. Çelikten, mânevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sorunun cevabı işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve sâkin Anadolu çocuğunun kendisi idi!… Tarih kitaplarında Türkler hakkında yazılı olanlar, hatta onlarla savaşanların anlattıkları gerçekleri ifadeden acizdir. Mutluluk Türklerle aynı safta savaşmaktır. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Taş üzerinde yatıyor, Güneşe, fırtınalara, soğuğa, yağmura karşı korunmasız siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor, fakat dünyanın bütün vasıta ve imkânlarına sahip düşmanlarıyla arslanlar gibi döğüşüyorlardı. Bu ne sessiz, gösterişsiz bir yurt sevgisi idi!… Allah adını yürekten tekrarlayarak saldırganın üzerine atılıyorlardı. Düşmanları da onlara hayrandı. Yıllar süren silah arkadaşlığımız döneminde, kendisini öldürmeye, yurdunu elinden almaya gelenlere karşı hiçbir gaddarlıklarını görmedim. Yaralı düşmanlarını sırtlarında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman, yedeği bulunmayan gömleklerini yırtarak onları sarıyorlardı…
  *** Alman tarihçi HAMMER “Tarih, Türkler’den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir.”
  *** La MARTİN “Bence insanlığa şeref veren Türk Milleti’nin düşmanı olmak insanlığın düşmanı olmaktan farksızdır.”
  *** Martin LUTHER Almanlar’a hitap ediyor; “Ey Almanlar, bırakınız Türkler Almanya’yı istila etsinler, hakkın, adaletin ne olduğunu Türkler size öğreteceklerdir.”
  ***Albert SOREL “Türkler, Asya’nın güçlü ulusudur.”
  *** Baron BUSBEK “Türkler, bilime saygılı ve ince duygulu bir ulustur.”
  *** Lord BYRON “Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.”
  ***Charles McFARLANE “Türklerin doğruluklarıyla, namusları ne kadar övülse yeridir.”
  ***HAMİLTON “Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.”
  ***Semame İbni EŞREŞ “Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir.” “Türk korkmaz korkutur, bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.”
  ***TOWSHEND “Savaşın zevkini almak isteyenler Türklerle savaşsınlar.”
  ***WİLLİAM PİTT “Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.”
  ***THIERS “Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi.”
  1-Edmondo De AMICS “Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir.
  2-Mete HAN, Hun Hükümdarı “Nerede bir Türk varsa, orayı kalbinden seveceksin.”
  3-PIERRE LOTİ “Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir.
  4-IBN HASSUL “Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türklerden daha ileride olan ve büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur. Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır…

 2. Facebook Adınla Yorum Yap

 

 

Benzer Konular

 1. Serinlemek İçin Girdiği Boğazköy Barajında Boğuldu
  By Haber Ağaçören in forum İlçemizden Haberler
  Yorum: 10
  Son Mesaj: 04.10.2012, 18:29
 2. Dünyada TÜrkler Hakkında Söylenenler...
  By emrah görgülü in forum Mustafa Kemal Atatürk
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 15.06.2010, 19:28
 3. Ağaçören İlçemiz İçin Yüksek Okul İstedik
  By Editor in forum İlçemizden Haberler
  Yorum: 12
  Son Mesaj: 27.05.2010, 18:35
 4. özlü sözler
  By Leyla Beklevic in forum Özlü Sözler
  Yorum: 4
  Son Mesaj: 15.03.2010, 14:20
 5. AB'nin en kalabalık 'yabancıları' Türkler.
  By Leyla Beklevic in forum İlçemizden Haberler
  Yorum: 3
  Son Mesaj: 04.02.2010, 13:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •