Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  Yeni Üye
  Join Date
  23.11.2009
  Yaş
  30
  Posts
  11
  Thanks
  0
  Thanked 26 Times in 9 Posts

  Default Gelenek ve Modernlik


  Gelenekle Modernlik arasında nasıl bir ilişki var? Modernlik, geleneğin tasfiyesi ile mi inşa ediliyor, yoksa geleneğin yeniden üretilmesiyle mi?
  Meseleyi en basit dilegetirişle böyle konumlandırsak bile, Modernlikle Gelenek arasındaki ilişkinin ‘problematik’ bir yanı olduğunu göz ardı etmek mümkün değil. İlişkinin ‘problematik’ oluşu, acaba, kavramlar arasındaki sınırların silik ya da iyice belirtilmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Üzerinde durulmaya değer...

  Bir kere, ‘Gelenek’ten yana olmanın ‘Gelenekselcilik’ olmadığını belirtmek gerekiyor: Gerard Delanty, ‘Modernity and Postmodernity: Knowledge, Power and Self’te ‘Gelenek’i, ‘geçmişten bugüne kalan kültürel değerler’, ‘Gelenekselcilik’i ise, ‘bu değerlerin hiçbir biçimde değişmeyecekleri’ düşüncesine bağlılık olarak tanımlar. Aradaki fark, Delanty’ye göre, geçmişten gelen kültürel değerlerin ‘değişebilir’ mi, yoksa ‘değişmez ve kalıcı’ mı olduğuna ilişkindir.

  Modernlik’in Gelenekselcilik’le herhangi bir biçimde bağdaşması sözkonusu olamaz. Tam tersine, Modernlik’in, Gelenek’in dönüştürücü bir biçimde yorumlanması üzerine inşa edildiğini önesürenler vardır;- Gadamer ve Ricoeur gibi! Başka türlü söylersek, modern toplumda gelenek, bir kalıntı değildir, yeniden inşa edilen (ya da, ‘yeniden üretilen’) bir şeydir...

  Alasdair MacIntyre, 1981 yılında yayımlanan ‘After Virtue’ (‘Erdemden Sonra’) adlı kitabında, geleneğin yeniden üretiminin kültürel yenilenme (‘cultural renewal’) için bir kaynak olduğunu bildirir. Ona göre Aydınlanma, büyük ölçüde bir başarısızlıktır (‘failure’), zira, Delanty’nin ifadesiyle, ‘Aydınlanma Ahlak’a, ahlaki bir temel bulma konusundaki vaadini’ gerçekleştirememiştir. Bu ahlaki temel, erdem’dir; erdem de bireysel olan değil, insanlık’a ait olan idealleri gerçekleştirmeyi gaye edinmek... Modernlik, bireysel idealleri öne çıkararak, Ahlak’ı erdem’le temellendirmek imkanından mahrum bırakmıştır.

  Burada belki de MacIntyre’den ayrılarak, Hegel’in kavramsallaştırması ile, Etik (‘Sittlichkeit’) ile Ahlak (‘Moralitat) arasındaki farka değinmekte yarar var. Etik, Hegel’e göre, bir topluma ait olan ahlak normları ve değerlerdir; bir toplumdan ötekine değişirler: Oysa Ahlak, bütün norm ve değerlere, salt ahlaki değerler olarak ve istencin objesi olan gayeler olarak sahip çıkar. Mesela, ıssız adada tek başına Robinson Crusoe’nun Etik açıdan herhangi bir bağımlılığı yoktur, ama onun bir Ahlak’ı, ahlak problemleri vardır: Hegel’e göre, Ahlak objektif zihnin bir kategorisidir; Etik ise, sadece araçsal olan verili bir değer...

  ‘Sittlichkeit’ ve ‘Moralitat’ ayrımından sözetmem boşuna değil. MacIntyre, Modernliğin, Etik’e değil, Hegel’ci anlamda Ahlak’a’ (‘Moralitat’) bir temelkoyucu argüman getirmediğini bildiriyordu. MacIntyre, her ne kadar, Aristoteles’çi ve pagan anlamda ‘erdem’den söz ediyor olsa da, bir ahlak kavramı olarak ‘erdem’in, din ve geleneklerle olan bağıntısını da göz ardı etmiyor. Anlaşıldığı kadarıyla, MacIntyre’ın Marksizmden Hıristiyanlığa doğru yol alışında, onun Modernliğe yönelttiği eleştirilerin fevkalade belirleyici bir rolü olmuş görünüyor.
  Gerçekten de Modernlik, Geleneksel toplumların, başta ‘erdem’ kavramı olmak üzere sahip oldukları Ahlak’ı temellendirmekten mahrum olmakla maluldür. Modernlik, Ahlak’ı (Hegel’ci anlamda ‘Moralitat’ı), kısaca insanlığı kuşatacak değer ve normları değil, Etik’i (Hegel’ci anlamda ‘Sittlichkeit’), yani, bir toplumun gündelik hayatını düzenleyen değer ve normları öne çıkarır. Modernliğin Ahlak’ı yok, Etik’i vardır...
 2. The Following 5 Users Say Thank You to ahmet gürbüz For This Useful Post:


 3. Facebook Adınla Yorum Yap

 4. #2
  Kıdemli Üye
  Join Date
  07.12.2009
  Location
  ankara
  Posts
  439
  Thanks
  931
  Thanked 463 Times in 243 Posts

  Default

  emeğinize sağlık

 5. #3
  Yeni Üye
  Join Date
  19.12.2009
  Location
  Forbach/Almanya
  Yaş
  56
  Posts
  7
  Thanks
  10
  Thanked 5 Times in 3 Posts

  Default

  paylaşım için teşekkürler

 6. #4
  Üye
  Join Date
  07.12.2009
  Yaş
  37
  Posts
  78
  Thanks
  81
  Thanked 183 Times in 62 Posts

  Default

  modernliğin ahlak hezeyanlarını aştığı bir dünyada yaşamayı herkes arzu etmeli...miladi 4000 yılıda olsa yine ahlak olgusu toplum ve birey vicdanında hakettiği yeri almadığı sürece toplumun yapısına katkıda bulunan teknoloji,kültür,yaşam standardının hiç bir önemi yok diye düşünüyorum.yazınızın akademik bir çıkışta yazıldığını gördüm ve mutlu oldum yazılarınızın bizi aydınlatan içeriğinden ötürü teşekkür ederim devamını beklerim

 7. #5
  İlhami Ünsal
  Konuk

  Default

  Ahmetciğim katkı ve bilgilendirmelerin ile ilgili olarak teşekkürler ederiz.
  Devamını bekleriz. Emeğinize ve ellernize sağlık.

 8. #6
  Kıdemli Üye
  Join Date
  22.11.2009
  Location
  Hollanda
  Yaş
  47
  Posts
  158
  Thanks
  34
  Thanked 257 Times in 114 Posts

  Default

  Mustafa Armağan, [kitapara:Gelenek ve Modernlik Arasında], İnsan Yayınları
  Raymond Williams, Keywords adlı ilginç bir kelime tarihi araştırmasında "modern" kelimesinin alt anlamlarını sıralarken, modern'in geleneğin ıslah edilmiş şekli olduğuna değinir. Bu oldukça çarpıcı yakalayış, ülkemizde arketipsel karşıtlar imiş gibi ele alınan gelenek ile modernlik'in, yolların çatallandığı noktaya uzanıldığında gerçekte, çatışma ve sürtüşmeler yaşanmış olsa da (zaten çatışma ve sürtüşmelerin yaşanmış olması aralarındaki genetik ya da geneaolojik akrabalığı açıkça göstermektedir.) birbirlerine eklemlenen ortak formlara sahip oldukları görülecektir.
  Zaten geleneğin modern bir zeminde savunulmaya çalışılması da açıkça gösteriyor ki, aslında gelenek kendini savunmaya başladığında kaybetmiştir savaşı. Geleneğin kendisini savunması geleneğin benlik-bilincine (self-consciousness) varması, Hegelci anlamda, kendisine bir "öteki" yaratması anlamına gelir. İşte gelenek, yarattığı bu öteki ile karşıtlık içerisinde kendisini tanımlamaya başladığında, gerçekte, kendisini kendisi olarak, kendinde şey olarak varolmaktan çıkarmakta ve kendisi için şey durumuna getirmektedir. Kendisi için şey, kendiliğindenliğin (o geleneğin ayrılmaz niteliğinin) kaybedilmesi, tezadın tanınması ve kendisinin bilincine varmış olarak kendini savunması, dolayısıyla "öteki"nin karşısına kendisini oturtmasını gerektirir. Bu ise, geleneğin muhtevasının öteki olana aktarılması demektir ki, bu "öteki" dediğimiz şey, modernlikten başka bir şey değildir. Gelenek benlik-bilincini modernlikte idrak etmiştir; ya da başka bir deyişle, benlik-bilincine varmış olan gelenek, artık modernlikten başka birşey değildir. Muhteva açısından gelenek olmaktan çıkmıştır. Peki ya form açısından?
  Form açısından, modernliğin, sayesinde kendi bilincine vardığı geleneği takip etmesi, ona eklemlenmiş olması tabiîdir. Çünkü muhteva, gelenekten modernliğe geçerken dönüşmüş ama form aynı kalmıştır. Modernlik kendinde şey olarak kalmak zorunluğundadır, mevcudiyetini ve meşruiyetini sürdürebilmek için.
  Ama modernlik de, kendisi için şey olmayı, yani benlik-bilinçliliğini gerçekleştirmek için karşıtını, ötekisini belirlemek zorundadır. Yoksa Spinoza'nın kör ve geometrik dünya resmi gibi zaman-dışı ve insan-dışı koskoca bir kadavra, bir saman yığını kütlesinden ibaret olacaktı. Modernliğin (tahlilimiz açısından) ötekisi, içermiş olduğu geleneğin ayrıksı öğeleri, bastırdığı ve massedemediği, alttan alta kendisini zayıf düşüren, altını oyan unsurlardır. Bunlar, modernliğin kendi bilincine varma sürecinde muhalefet dozlarını yükseltmişler ve sonunda kendilerini ortak bir ad altında dışa vurmuşlardır; postmodernlik. Postmodernlik kendi bilincine tam olarak vardığında modernliğin yenilenmiş formu, geleneğin ise yenilmiş ve kırılmaya uğramış muhtevasıdır.
  İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer. ABDÜLKADİR GEYLANİ

 9. The Following User Says Thank You to Leyla Beklevic For This Useful Post:


 10. #7
  Kıdemli Üye
  Join Date
  05.12.2009
  Location
  Çerkezköy
  Yaş
  39
  Posts
  239
  Thanks
  306
  Thanked 244 Times in 141 Posts

  Default

  PaylaŞim İÇİn tŞkler ahmet kardeŞ
  Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim, Olur ya... Kalp durur... Akıl unutur... Ben dostlarımı ruhumla severim, O ne durur, ne de unutur... " MEVLANA

 

 
 • Rate This Thread:
  Bu konuyu beğendiniz mi?

  Gelenek ve Modernlik


  Thread Rating: 0 votes, average.

Similar Threads

 1. Gelenek ve Göreneklerimiz...!
  By Adnan Kütük in forum Adnan Kütük
  Replies: 9
  Last Post: 26.04.2011, 23:11

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •